loader

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİM PROGRAMI (KDU)

(Bursa-Ankara-İstanbul-İzmir)
 

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi,Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

 

1.         İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

2.         FİZİKOKİMYASAL ZARARLILIK

3.         ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

4.         PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ

5.         MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ

6.         RİSK KARAKTERİZASYONU

 

İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

           KKDİK kapsamında ,  10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde  Kimyasal Güvenlik Raporu  ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

               

Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti.

               

Maddelerin kayıt dosyaları,  "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

 

Eğitimler 8 gün olup , toplamda 64 saat sürecektir.

Eğitim günlerinde öğle yemekleri ve eğitim materyalleri eğitim ücretine dahildir.

Kuruluşumuzun verdiği eğitimlerin ücretinin %50 sini, KOSGEB hibe olarak desteklemektedir.Katılımcı Profili: 

Eğitim ve Eğitim sonunda açılan sınavlara katılma kriterleri aşağıdaki gibidir.

a) KKDİK Yönetmeliği Ek-18 uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarınca en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak,
b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
ç) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
 

*(b) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.


 

Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır. T.C. Çevre ve şehircilik bakanlığından onaylı "kimyasal değerlendirme uzmanı” eğitim kuruluşu olan TÜV AUSTRİA  ile çözüm ortağı olarak söz konusu eğitimleri organize etmekteyiz. Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav T
ÜV AUSTRİA tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 

Eğitim Tarihi

:

BURSA 
19-20-21-24-25-26-27-28 HAZİRAN 2019 

Eğitim süresi 8 gündür. 


Eğitim Saati                          

:

   09:00-18:00

Eğitim Ücreti

:

   3800 TL+ KDV / kişi başı
( 8 günlük toplam eğitim bedeli)

Sınav Ücreti

:

    890 TL+ KDV / kişi başı

Eğitim Yeri Bursa

:

   Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No4/7 Arkat İş Merkezi     Nilüfer / BURSA


 

 
 

Eğitim hakkında detaylı bilgi için :

E Mail :  info@maviyesilkalite.com

TEL : 0224 502 04 15


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi - Mavi Yeşil Danışmanlık | TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İş İlanları
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İş İlanları
KKDİK,kimyasal,değerlendirme,uzmanı,kdu,msds,malzeme,güvenlik,bilgi