loader

BLOG

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI !

Yönetmeliğin Amacı  ; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her t...

DEVAMI

HAZİRAN 2019 KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİM PROGRAMI (KDU) (Bursa)   Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi,Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.   Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.   1.         İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ 2.&n...

DEVAMI

Kimyasal Kayıt Sistemi Yardımıyla ÖN MBDF’lerin Gönderimi

...

DEVAMI

BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN KISITLANMASINDA YENİ DÖNEM YAKLAŞIYOR!

...

DEVAMI

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

23 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30105 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Konular BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ...

DEVAMI

KKDİK Nedir?

KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.     KKDİK'in temel amaçları;   ...

DEVAMI

SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler ) Aday listesine altı yeni madde eklendi

SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler ) Aday listesine altı yeni madde eklendi SVHC, ruhsatlandırma için çok yüksek önem arz eden maddelerin listesi (SVHC) şimdi 197 madde içermektedir. Avrupa Kimya Ajanası (ECHA), kanserojen, üremeye toksik, kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) özelliklerinden dolayı Aday Listeye beş yeni madde ekledi. Dört Polisiklik aromatik hidrokarbonun (PAH) dahil edilmes...

DEVAMI

Geçen yıl AB'den en çok ihraç edilen PIC Kimyasalı Etilen Diklorid Oldu

  2017 yılında Avrupa Birliğinde En Çok İhraç Edilen PIC kimyasalı Etilen Diklorid olduğu bildirildi.                                   Avrupa Kimyasallar Ajansı Raporuna göre 2017 yılı kapsamında ihracat ve ithalata ilişkin  en güncel raporda Avrupa Birliği’nin en çok ihr...

DEVAMI

KDU ( Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ) Eğitim Takvimi

Eğitim Adı Eğitim Tarihi        Sınav Tarihi          Kurum Sınav Merkezi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi 12-13-14-17 18-19-20-21 Eylül 2018              MAVİ YEŞİL DANIŞMANLIK Üçevler Mah. Aysel Sk. No:4 Kat:1  Ofis:7 ...

DEVAMI

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Eğitim Takvimi

Eğitim Adı Eğitim Tarihi        Sınav Tarihi          Kurum Sınav Merkezi Malzeme Güvenlik  Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi  24-25-26 Ocak 2018 27 Ocak 2018       NBC Cert MAVİ YEŞİL DANIŞMANLIK Üçevler Mah. Aysel Sk. No:4 Kat:1  Ofis:7 Nilüfer/BURSA ...

DEVAMI

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Kriterleri

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı  64 saatlik eğitimi tamamlamış ve belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar kimyasal değerlendirme yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.   EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ Eğitim Konusu Süresi (saat)             Kimyasa...

DEVAMI

KİMYASAL DEPOLAMA DANIŞMANLIĞI

Kimyasal maddelerin tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde sınıflandırılması ve bu sınıflara uygun olarak depolanması çok önemlidir. Kimyasal maddelerin depolandığı ortamlar yangın ve patlama riski taşır. Bu nedenle kimyasal madde üreten ve/veya kimyasal madde kullanan işletmeler, kimyasalların güvenli bir şekilde depolanması için gereken önlemleri eksiksiz olarak almış olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kimyasal Güvenlik Kurulu’nun...

DEVAMI
Mavi Yeşil Danışmanlık | TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İş İlanları
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İş İlanları
çevre mühendisliği,çevre bakanlığı,çevre koruma,tmgd,tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı,tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı iş ilanları,mavi yeşil,kalite,yazılım,mühendislik,adr,ulaştırma bakanlığı